Chat with us, powered by LiveChat

Persondatapolitik

FORMÅL OG INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

Formålet med denne persondatapolitik er at forklare, hvilke personoplysninger Sengetid ApS (her-efter ”Sengetid eller ”vi”) behandler om dig, hvornår vi gør det, hvorfor og hvor lang tid vi behand-ler dine personoplysninger samt i hvilket omfang, vi videregiver dem til tredjeparter.

Vi anbefaler derfor, at du læser politikken omhyggeligt igennem.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

Sengetid ApS

Industrigrenen 15, 2

2635 Ishøj

Telefon: 70605553

hej@sengetid.dk

DATAANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Sengetid ApS, CVR-nr. 38311697, Industrigrenen 15, 2, 2635 Ishøj er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

HVILKE PERSONOPLYSNINGER BEHANDLER VI OM DIG OG HVORFOR

Vi behandler følgende personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor:

Køb af varer

Hvis du køber en varer via vores hjemmeside, behandler vi personoplysninger om dig for at opfylde vores aftale, herunder for at kunne levere dine varer, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1)

(b), hvor vi, afhængig af den pågældende ordre, behandler:

a. Dit navn

b. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer

c. Ordredetaljer

d. Betalingsoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i en periode på hhv. 2 år og 5 år i overensstemmelse med reg-lerne om reklamation og reglerne i bogføringsloven, medmindre vi er berettiget til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode, fx hvis vi har tilbudt dig en garanti, der går udover denne periode.

Optager du et lån via vores finansielle samarbejdspartner, er denne ansvarlig (”dataansvarlig”) for behandling af dine personoplysninger i forbindelse hermed. Vi har ikke adgang til de data, herun-der personoplysninger, som vores samarbejdspartner indsamler og dig til brug for lånet. Vi opfordrer dig til at læse persondatapolitikken for vores finansielle samarbejdspartner, så du ved hvilke af dine personoplysninger behandles og i hvor lang tid.

Kontakt/kundeservice

Når du kontakter os, fx via vores kontaktformular på hjemmesiden eller via vores chatsystem, be-handler vi dine personoplysninger med henblik på at kunne besvare og administrere din henven-delse,

jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. (1) (f).

Vi behandler, alt efter omstændig-hederne:

a. Dit navn

b. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer

c. IP-adresse og lokationsoplysninger

e. De oplysninger som din henvendelse vedrører

Vi opbevarer dine personoplysninger så lang tid vi mener at have et sagligt, proportionelt og legi-timt formål med den fortsatte opbevaring.

Deltagelse i events eller konkurrencer

Tilmelder du dig til et event eller deltager i en af vores konkurrencer, behandler vi dine personop-lysninger på baggrund af dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a), hvor vi behandler:

a. Dit navn

b. Kontaktoplysninger, herunder e-mailadresse og telefonnummer

c. Relevante oplysninger for det pågældende event eller konkurrence

Vi opbevarer dine personoplysninger til i en periode på op til 6 måneder efter eventet eller konkur-rencen er slut med henblik på at kunne dokumentere din deltagelse, medmindre vi er berettiget til at opbevare dine personoplysninger i en længere periode.

Markedsføring

Hvis du ønsker at modtage vores nyhedsbreve (direkte markedsføring), behandler vi dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a), hvor vi, afhængig af dit samtykke, behandler:

a. E-mailadresse

b. Oplysninger om din adfærd og brug af nyhedsbrevet, fx hvornår du senest har læst vores nyhedsbrev

Vi bestræber os på at tilpasse vores markedsføring på vores og andres hjemmesider i form af banner- og annoncereklamer (indirekte markedsføring) til dine præferencer. Vi behandler dine personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (f), hvor vi behandler:

a. Dit eventuelle samtykke til direkte markedsføring

c. Dit eventuelle samtykke til cookies, og i givet fald oplysninger omkring din adfærd på vores hjemmeside

d. Oplysninger om dine tidligere køb

Vores legitime interesse i at lave en personligt tilpasset indirekte markedsføring til dig går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder. Vi kan foretage en automatisk evaluering af dine personoplysninger med henblik på at personliggøre markedsføringen til dig, men vi anvender ikke automatiserede afgørelser som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Vælger du at tilbagekalde din tilmelding til vores nyhedsbrev, jf. nærmere nedenunder, opbevarer vi dine personoplysninger i op til 6 måneder for at kunne dokumentere dit samtykke, herunder vores markedsføring til dig frem til tidspunktet for tilbagekaldelsen.

Vi behandler dine personoplysninger til brug for indirekte markedsføring så længe vi har et sagligt, proportionelt og legitimt formål. For flere oplysninger omkring konkrete opbevaringsperioder af di-ne personoplysninger til brug for indirekte markedsføring henviser vi til vores cookiedeklaration.

Sikkerhed i tjenester

Vi registrerer dine aktiviteter på vores hjemmeside via implementerede sikkerhedsløsninger, hvor vores legitime interesse i at sikre digitale tjenester imod misbrug, overstiger din interesse i, at dine oplysninger ikke behandles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. (1) (f). Vi behandler, alt efter sammenhængen:

a. Brugeradfærd b. IP-adresse

c. Logfiler

Vi opbevarer dine personoplysninger så lang tid vi mener at have et sagligt, proportionelt og legi-timt formål med den fortsatte opbevaring.

Brug af cookies og forretningsmæssige analyser

Vi indsamler personoplysninger via funktionelle og statistiske cookies med henblik på at optimere vores hjemmeside, produkter, forretningsmodeller og vide mere om vores kunders præferencer, hvor vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger, overstiger din interesse i at op-lysningerne ikke behandles, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. (1) (f), hvor vi be-handler:

a. Oplysninger fra køb og fra vores kundedatabaser

b. Brugeradfærd og logfiler fra vores digitale tjenester c. Oplysninger fra vores markedsføring (nyhedsbreve) såfremt du har tilmeldt dig dette

Vi opbevarer dine personoplysninger så lang tid vi mener at have et sagligt, proportionelt og legi-timt formål med den fortsatte opbevaring.

Såfremt du har givet os samtykke hertil, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (a) samt reglerne i cookiebekendtgørelsen, placerer vi markedsføringsmæssige cookies for at kunne tilbyde dig den bedst mulige besøgsoplevelse på vores hjemmeside samt til brug for indirekte markedsfø-ring i forbindelse med din efterfølgende aktivitet på internettet.

Dokumentoplysning

Dette er 2. version af Sengetid ApS persondatapolitik skrevet 03/05-2022.